Khamis, 25 April 2013

Syarahan PRU 13: Demokrasi Dan Realiti Kemajmukan Di Negara Ini

Pilihan raya dalam sistem demokrasi adalah hari kebesaran kuasa rakyat. Ia harusdisambut dengan semangat hormat terhadap suara rakyat, yang bukan lagi “suara anjingmenyalak bukit”, tetapi suara berdaulat yang membawa kata putus, sebagai aktualisasi prinsip al-sha`b masdar al-sultah (rakyat adalah sumber kekuasaan). 

Tetapi pilihanraya hanya akan benar-benar menjadi hari kuasa rakyat, apabila rakyat dapat menggunakanhak demokratiknya dengan bebas dan cerdas, bijaksana dan penuh rasa tanggungjawab.

Dalam kaitan inilah relevannya gerakan pencerdasan rakyat untuk memungkinkanmereka membuat pertimbangan yang adil dan rasional, dan seterusnya menentukan pendirian dan pilihan yang tepat. Dengan demikian barulah pilihan raya dapat menjadimekanisme demokrasi yang menghasilkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat! 

Untuk mengikuti rakaman penuh syarahan Dato' Dr Siddiq Fadzil seperti di atas sila klik imej di bawah.