Rabu, 24 Oktober 2012

Aidil Adha Bentuk Jati Diri Keimanan Seorang Insan


Perutusan Aidil Adha 1433H Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)
Aidil Adha kembali lagi pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Seharusnya sebagai umat yang beriman serta memahami akan kepentingan peristiwa dan falsafah korban ini mengambil pengajaran dan iktibar secara jelas bagaimana kisah dan ibrah korban ini mampu memberi impak yang positif dalam kebangunan Umat khususnya di Malaysia. Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya nabi Ismail yang diungkap dalam lembaran sejarah besar umat islam tidak hanya menjadi peristiwa dan kisah yang kosong tanpa dilihat dari sudut pembinaan diri, keluarga dan masyarakat. Sesungguh lembaran sejarah pengorbanan yang dinukilkan dalam Al-Quran berkenaan peristiwa ini tidak lain untuk membentuk keperibadian hamba yang terpuji kepada penciptanya.
Justeru penampilan watak Ibrahim, Ismail dalam kisah ini semata-mata untuk menjadi iktibar Pembinaan sahsiah murni selaras dengan pembinaan Karamah Insaniah yang sering menjadi mesej pembentukan insan menurut Islam. Ini digambarkan oleh Allah yang bermaksud :
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)." (Al-Hajj, 22: 34)
Pengorbanan yang digambarkan dalam Al-Quran oleh 2 tokoh besar ini harus dilihat dari sudut yang lebih luas. Bagaimana hubungan ketuhanan dan kemanusiaan sering terjalin dalam pembinaan Ummah. Pengorbanan yang menuntut insan menzahirkan keikhlasan pengibadahannya kepada penciptanya lebih besar daripada keinginan kepada nilai kemanusiaan.
Nilai kepatuhan dan jati diri yang tinggi kepada penciptanya harus diberi makna besar dalam konteks sebuah masyarakat moden hari ini. Perayaan Eidul Adha yang dirayakan pada hari ini janganlah sekadar menjadi peristiwa kecil dalam konteks kefahaman diri umat. Biarlah ianya memberi kesan dalam jiwa nurani umat membantuk kefahaman iman kepada tuhannya dan kesejahteraan manusiawi yang terhasil daripada Aqidah yang murni.
Bersempena Eidul Adha pada tahun ini kami dari Angkatan Belia Islam Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut perayaan besar ini dengan kefahaman dan kesedaran yang tinggi. Biarlah nilai pengorbanan dan kekuatan iman menjadi asas pembinaan dan kefahaman dikalangan masyarakat dinegara ini.

Amidi Abd Manan
Presiden