Jumaat, 30 Mac 2012

Pasca Arab Spring: Kuasa Besar Mesti Bina Interaksi Positif Dengan Gerakan Islam


MINAT masyarakat terhadap fenomena yang terjadi kesan revolusi Arab lebih setahun lalu makin memuncak. Kita tertarik apabila menelaah beberapa rencana yang menganalisis revolusi Arab oleh jurnal Foreign Affairs terbitan Mei/Jun 2011. Dalam sejumlah pendapat terhimpun, The Rise of the Islamists tulisan Shadi Hamid menarik untuk dikongsi. Revolusi Arab memberi banyak kesan terhadap perkembangan sejarah masyarakat terutama sumbangannya kepada kelahiran dan kebangkitan kelompok pergerakan Islam yang sering dirujuk dalam wacana akademik di Barat sebagai golongan ‘Islamis’.

Kelompok pergerakan Islam ini menjadi tumpuan penelitian ramai sarjana kerana ia bukan mewakili imej sebahagian masyarakat Muslim yang hanya melihat dan mengamalkan agama sebagai satu proses perhubungan kerohanian antara individu dengan Tuhannya. Golongan Islamis melihat agama sebagai tenaga untuk kehidupan dan peradaban manusia seluruhnya. Di samping menghayati agama dalam kehidupan peribadi, mereka berusaha menterjemahkan doktrin, nilai dan gagasan keagamaan Islam dalam segenap spektrum kehidupan serta peradaban.

Dalam kata lain, mereka golongan yang aktif dalam sejarah serta gigih pula berikhtiar merencana perubahan menerusi pelbagai saluran perubahan sama ada menerusi kesedaran pengetahuan atau kegiatan politik. Shadi Hamid menjelaskan, nikmat di sebalik revolusi Arab ialah keterbukaan peluang kepada golongan Islamis mengisi ruang kekosongan politik yang wujud selepas kejatuhan beberapa pemerintah sebelumnya. Begitulah tabiat sejarah kemanusiaan yang perlu menjadi iktibar kepada semua.

Golongan Islamis di Asia Barat sebelum revolusi Arab ialah mangsa utama penindasan dan kezaliman, kini diberi kekuasaan politik yang amat luas oleh rakyat Arab bagi menentukan nasib dan masa depan mereka. Itulah yang tergambar dalam kemenangan besar diperoleh antaranya oleh pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan An-Nahda di Tunisia.

Sehubungan itu, Shadi Hamid menjelaskan kebangkitan Islamis ini realiti yang tidak boleh dielakkan lagi. Ia bangkit di pentas kekuasaan serta pemerintahan dunia Arab bersandarkan mandat daripada rakyat terbanyak yang bosan di bawah pemerintahan menekan dan zalim berdekad-dekad. Rakyat Arab berasakan pergerakan Islam adalah pilihan terbaik bagi mengisi kekosongan ruang politik yang diwujudkan revolusi dan Islamis wajar diberi peluang untuk menterjemahkan cita-cita serta gagasan politik yang mereka suarakan sejak sekian lama.

Apa yang menarik, tulisan Shadi Hamid ini ialah seruannya kepada kuasa besar dunia, terutama Amerika Syarikat (AS) supaya tidak takut dengan kebangkitan Islamis. Dalam kata lain, kuasa besar perlu membuka kotak pemikiran yang banyak dipengaruhi maklumat prejudis terhadap pergerakan Islam yang sering dikatakan sebagai kelompok yang menyeru kepada kekacauan atau bakal mencabar kepentingan AS di Asia Barat.

Pemikiran ini tidak relevan lagi. Kuasa besar perlu membina sikap baru terhadap golongan Islamis bukan hanya kerana mereka sudah tiada pilihan dalam realiti baru kini, namun kerana Islamis ini juga sedang melalui perubahan baru dari segi pemikiran, nilai dan sikap.

Perubahan pemikiran dan sikap mereka boleh ditanggapi menerusi beberapa tindak balas pemikiran dan politik terhadap persekitaran baru di rantau Arab dan dunia semasa. Contohnya, perubahan pemikiran golongan Islam dalam wacana mereka mengenai kenegaraan Islam. Ikhwanul Muslimin sebagai contoh dilihat mula membuat anjakan dalam perbahasan mereka mengenai konsep ‘negara Islam’. Mereka tidak lagi terikat dengan istilah negara Islam, namun lebih menumpu kepada kandungan inti konsep negara itu dengan mengupasnya menggunakan terma moden seperti istilah sivil, atau negara sivil bercorak demokratik bersandarkan prinsip Islam.

Dalam urus tadbir politik, Ikhwanul Muslimin tidak akan memonopoli kerusi di Parlimen kerana memberi peluang kepada parti politik lain atas kesedaran pembinaan negara baru Mesir harus membabitkan seluruh dimensi rakyatnya yang majmuk. Sikap keterbukaan dan kesediaan berkongsi kuasa dengan parti lain satu petunjuk bermakna mengenai realiti perubahan yang sedang berlaku dalam ruang pemikiran golongan Islamis. Jika Ikhwanul Muslimin menolak untuk mengisi calon Presiden Mesir, ia menjadi satu lagi petunjuk baru mengenai perubahan itu.

Shadi Hamid menyeru kuasa besar terutama AS merangka dasar baru yang lebih mesra dalam mendepani realiti baru di Asia Barat. Salah satunya ialah menjadikan pergerakan Islam dan golongan Islamis sebagai rakan kerjasama bagi menjaga kepentingan mereka di rantau berkenaan. Dengan perubahan pemikiran dan sikap baru yang sedang dialami golongan Islamis, ruang kerjasama itu bukan lagi sesuatu yang mustahil. (Sumber Berita Harian)

Dr Muhamad Razak Idris ialah Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) 2009-2011. Beliau kini bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)


- Posted using BlogPress from my iPadAngkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Melaka Bandar